Înscrierea la învățământul dual: an școlar 2019-2020

Înscierea în învățământul profesional în sistem dual se face pentru elevii care au terminat clasa a VIII-a și care au situația școlară încheiată. Nu pot fi înscriși elevii cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. De asemenea, absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, în învățământul dual.

Dacă se respectă aceste lucruri, vor trebui urmați următorii pași:

PASUL I – în perioada 24-26 iunie

La secretariatul școlii gimnaziale la care învață elevul, se completează o fișă prin care se solicită înscrierea în învățământul dual. Fișa va cuprinde informațiile privind numele și codul unității de învățământ gimnazial, media claselor V-VIII și datele personale ale absolventului clasei a VIII-a.

PASUL II – 24-26 iunie

Cu fișa de la școala gimnazială elevul se prezintă la liceul/colegiul care organizează clase de învățământ dual. Aici, se va anexa, la fișa de înscriere și o fișă de opțiuni pentru învățământul dual, care se eliberează la liceu/colegiu.

Pentru înscrierea la clasele de învățământ profesional în sistem dual sunt necesare următoarele documente: fișa de înscriere în învățământul dual și foaia matricolă, eliberate de către școala generală de proveniență a elevilor, copie după certificatul de naștere și cartea de identitate a elevului, copie după cartea de identitate a părinților sau a tutorelui legal.

PASUL III – 26 iunie

Afișarea listei candidaților înscriși în învățământul dual, la sediul liceelor/colegiilor.

IMPORTANT!

În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice).

Calendarul complet al admiterii poate fi consultat aici: http://ismb.edu.ro/documente/examene/admitere/2019/2_OMEN_5031_04.09.2018_Calendare.pdf

Pentru mai multe informații, vă recomandăm să vă adresați direct reprezentanților colegiilor/liceelor tehnice din Sectorul 3 care organizează clase de învățământ dual:

 • Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu”
  Adresa: Șos. Mihai Bravu nr. 428
  Tel/Fax: 021.321.76.99
  Email: mhbrv@yahoo.com
 • Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny”
  Adresa: B-dul Grigorescu nr . 12
  Tel/ fax: 021.340.26.54
  Email: anghel_saligny@yahoo.com
 • Liceul Tehnologic ,,Elie Radu”
  Adresa: B-dul. Energeticienilor nr. 5
  Tel/Fax: 021.346.60.40
  Email: grup_scolar_elie_radu@yahoo.com
 • Liceul Tehnologic „Theodor Pallady”
  Adresa: B-dul Theodor Pallady nr. 250
  Tel/Fax: 021.345.30.80
  Email: liceulpallady@yahoo.com

Lista calificărilor profesionale, precum și a operatorilor economice care au solicitat clase de dual, o puteți consulta aici: www.invatamantdualinsector3.ro/programe