Acte necesare pentru înscrierea la învățământul dual

În perioada 24-26 iunie încep înscrierile în vederea admiterii la învățământul dual.

Înscrierea se face la unitatea școlară care are ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza opțiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordine preferințelor exprimate de candidat.

Iată de ce acte ai nevoie:

  • înscrierea se realizează pe baza FIȘEI DE ÎNSCRIERE în învățământul dualeliberată de unitatea de învățământ gimnazial, la care se anexează FIȘA DE OPȚIUNI eliberată de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual;
  • copie certificat de naștere candidat;
  • copie C.I, candidat;
  • copie C.I. părinți;
  • documente medicale (dacă este cazul).

Calendarul complet al înscrierilor poate fi consultat AICI.