Mesajul Primarului Sectorului 3 către operatorii economici
 
Primăria Sectorului 3 își reconfirmă angajamentul de a susține dezvoltarea sistemului de învățământ profesional tehnic în sistem dual. Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3, transmite astfel o invitație tuturor operatorilor economici interesați să ni se alăture în procesul de formare a unei forţe de muncă bine calificate, care să corespundă tuturor exigențelor pieţei muncii.

În cele ce urmează redăm scrisoarea deschisă a primarului Sectorului 3:

Stimată Doamnă/Stimate Domn,
 
Am plăcerea de a vă aduce la cunoştinţă una dintre oportunitățile care poate răspunde deficitului de forță de muncă calificată de pe piața locală, și anume învățământul profesional în sistem dual.
 
Începând cu anul 2018, Primăria Sectorului 3 a demarat un amplu proces de susținere și dezvoltare a sistemului dual în cadrul liceelor tehnice de pe raza administrativ-teritorială. Astfel, au fost susținute investițiile în dezvoltarea bazei materiale a unităților de învățământ și dezvoltarea de parteneriate cu importanți operatori economici din domenii precum HoReCa, Energie, Construcții, sau Auto, astfel că, în prezent, în Sectorul 3 al Municipiului București se desfășoară cel mai amplu proiect de învățământ dual din Capitală.
 
Sistemul dual urmărește formarea de personal calificat în conformitate cu cerințele și necesitățile operatorilor economici. Este o formă a învățământului profesional și tehnic care este organizată, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la cererea expresă a operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, în calitate de parteneri de practică și viitori angajatori.
 
Sistemul dual asigură o rută alternativă de educație și formare profesională pentru absolvenții de gimnaziu. Timp de 3 ani, aceștia au posibilitatea să deprindă abilitățile și cunoștințele teoretice și practice pentru o calificare profesională de nivel 3 care să le asigure accesul pe piața muncii. Accentul este pus pe pregătirea practică: 20% în primul an, 60% în anul II și 75% în anul III.
 
Printre avantajele pe care sistemul dual le propune operatorilor economici se numără:
– posibilitatea de selecție a elevilor și de a pregătire a acestora în conformitate cu propriile nevoi și proceduri.
– facilități fiscale acordate de stat – toate cheltuielile ocazionate cu formarea profesională a elevilor sunt deductibile;
– reducerea gradului de mobilitate a resursei umane;
– eliminarea timpului de adaptare a viitorului angajat la locul de muncă.
 
Obligațiile operatorilor economici în cadrul sistemului dual este de a asigura pregătirea practică a elevilor și de a le oferi acestora o bursă lunară de cel puțin 200 de lei (valoare egală cu cea acordată de către stat) în funcție de condițiile pe care aceștia le pot impune elevilor.
 
Date fiind cele prezentate, vă rugăm să analizați oportunitatea pe care sistemul dual o poate reprezenta pentru organizația dumneavoastră. Pentru mai multe detalii și informații colegii mei vă stau dispoziție la adresa de e-mail proiecte@primarie3.ro.
 
Cu deosebită considerație,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ
Primar Sector 3