259 de locuri disponibile în învățământul dual din Sectorul 3

Prima etapă de înscrieri în învățământul dual începe pe 5 iulie, când absolvenții de clasa a VIII-a sunt așteptați să completeze fișele de înscriere la secretariatele școlilor gimnaziale. Anul acesta, sunt scoase la concurs 259 de locuri în sistemul dual din sectorul 3, pentru 13 calificări profesionale.

În perioada 5-14 iulie începe prima etapă de înscrieri în învățământul dual. Înscrierea se face pe baza fişei de înscriere eliberată de secretariatele școlilor gimnaziale.

Cine se poate înscrie

La învățământul dual se pot înscrie absolvenții de clasa a VIII-a, cu situația școlară încheiată (fără corigențe), indiferent de localitatea de reședință. Înscrierea nu este condiționată de promovarea examenelor din cadrul Evaluării Naționale. Totuși, media de la Evaluarea Națională poate constitui criteriu de departajare în cazul în care se organizează probe eliminatorii, sau numărul de locuri disponibile este mai mic decât numărul candidaților.

Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de învăţământ dual, în vederea dobândirii unei calificări profesionale.

Completarea fișei de înscriere

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial eliberează, la cererea absolvenților de clasa a VIII-a, fișa de înscriere în învățământul dual.

Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.

Fișa de înscriere se completează cu datele de identificare ale elevului (nume, prenume, CNP, etc.), media la Evaluarea Națională și numele unității de învățământ pentru care optează. La rubrica “Opţiunile candidatului pentru calificările profesionale oferite de unitatea şcolară”, casetele de opțiuni se completează cu codul de 3 cifre alocat fiecărei calificări din planul de şcolarizare pentru care optează candidatul, urmat (în a 4-a căsuță) de litera “D” pentru calificările din oferta pentru învățământul dual. Spre exemplu, pentru calificarea profesională Instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze, codul este 580 D.

Lista calificărilor profesionale, codul acestora și oferta educațională a unităților de învățământ din Sectorul 3 poate fi consultată AICI.

Etapa a II-a de înscrieri va avea loc în perioada 26-30 iulie, în limita locurilor disponibile după prima etapă de înscrieri. Calendarul complet de admitere poate fi consultat AICI.

259 de locuri în învățământul dual

La unitățile de învățământ din Sectorul 3 sunt disponibile 259 de locuri în învățământul dual, pentru 13 calificări profesionale, după cum urmează:

 • Bucătar – 24 locuri
 • Cofetar-patiser – 12 locuri
 • Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație – 12 locuri
 • Instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze – 53 locuri
 • Instalator instalații încălzire centrală – 14 locuri
 • Sudor – 14 locuri
 • Electronist aparate și echipamente – 15 locuri
 • Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice – 15 locuri
 • Electromecanic utilaje și instalații industriale – 15 locuri
 • Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic – 14 locuri
 • Legător – 36 locuri
 • Tipăritor ofset – 12 locuri
 • Comerciant vânzător – 23 locuri

Oferta educațională, precum și lista operatorilor economici și a beneficiilor oferite de către aceștia, pot fi consultate la secțiunea OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ.