Ce este învățământul dual?

Formarea profesională în sistem dual se realizează în parteneriat public-privat, în acest proces fiind implicați toți factorii interesați de obținerea unei forțe de muncă calificată la cele mai înalte standarde.  Este o alternativă pozitivă pentru piața muncii, care se adresează absolvenților de clasa a VIII-a ce își doresc să deprindă o meserie și să se angajeze direct în cadrul companiilor care i-au format.

Pe scurt, prin învățământul profesional în sistem dual agenții economici devin furnizori de formare profesională, parteneri de practică și potenţiali angajatori ai absolvenților.

Cultura generală este asigurată de către școală, iar pregătirea practică de către companie, în baza unui contract de practică individuală.