De ce învățământ dual?

 • Accentul se pune pe pregătirea practică, care se realizează exclusiv la agentul economic;

PRACTICA
20

An I

60

An II

75

An III

 • Bursă lunară de minim 400 lei (200 lei de la stat şi min. 200 lei de la agentul economic);    
 • Beneficii suplimentare și bonusuri de performanță, acordate de către agentul economic (bursă suplimentară, decontare transport, cazare, masă etc.);   
 • Diplomă recunoscută la nivel european;     
 • Posibilitatea continuării studiilor pentru obținerea diplomei de Bacalaureat;     
 • Prioritate la angajare după absolvire.

Avantaje pentru companii:

 • Fiecare agent economic are posibilitatea de a-și selecta elevii și de a-i pregăti în conformitate cu propriile nevoi și proceduri;
 • Facilităţi fiscale acordate de statul român prin acordul de parteneriat;
 • Reducerea gradului de mobilitate a resursei umane;
 • Eliminarea timpului de adaptare a viitorului angajat la locul de muncă.

 • Baza legala:

  • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 3554/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual.