Învățământul profesional în sistem dual

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic care se desfășoară la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică.

Sistemul dual asigură o rută alternativă de educație și formare profesională pentru absolvenții de gimnaziu, care au posibilitatea să deprindă cunoștințele teoretice și abilitățile practice pentru o calificare profesională de nivel 3. Are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ.

Pe o piață a muncii în continuă schimbare, elevii beneficiari ai programelor de dual au garanția obținerii unui loc de muncă imediat după absolvire, având o pregătire temeinică pentru meserii aflate la mare căutare.

Pe scurt, sistemul dual:

  • se adresează absolvenților de clasa a VIII-a, cu vârsta de până la 26 de ani, având o durată a studiilor de 3 ani;
  • se organizează pentru calificări de nivel 3;
  • clasele de elevi sunt formate la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
  • pe baza contractului de parteneriat și a contractelor individuale de pregatire practică, operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea elevilor;
  • pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică, cu o durată totală de 24 săptămâni.

Clasa a IX-a

20% pregătire practică

5 săptămâni practică comasată

Clasa a X-a

60% pregătire practică

9 săptămâni practică comasată

Clasa a XI-a

72% pregătire practică

10 săptămâni practică comasată

Baza legală

918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor;

  • OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte

normative.

De ce să alegi sistemul dual

Elevii care aleg sistemul dual beneficiează de o serie de avantaje pe care sistemul clasic al învățământului profesional nu le poate oferi. De la bursa lunară de minim 400 de lei, până la practica de specialitate efectuată sub îndrumarea operatorilor economici – viitori angajatori, sistemul dual îți oferă o șansă unică de a reuși în viață.

La finalul celor trei ani de studiu și practică, vei obține un certificat de competențe de nivel 3 (conform Cadrului național al calificărilor) recunoscut la nivel european. După obținerea certificatului de calificare, te poți angaja direct la operatorul economic care ți-a asigurat formarea profesională. Dacă dorești, poți continua studiile la seral pentru obținerea diplomei de Bacalaureat. Liceele din sectorul 3 organizează cursuri de seral, astfel că poți să-ți continui studiile fără a fi nevoit să schimbi unitatea de învățământ.

Bursă lunară de minim 400 lei

În sistemul dual beneficiezi de o bursă lunară de minim 400 de lei : 200 lei bursă de stat și min. 200 lei de la operatorul economic.

Practică la operatori de top

Accentul este pus pe pregătirea practică, care se desfășoară la operatori economici de top. An I 20 % – An II 60 % – An III 72%

Premii pt. stimularea performanței

În funcție de oferta operatorului economic, poți beneficia de: bursă de performanță, decontarea transportului preurban sau a cazării la cămin, masă la locul de practică, etc.

Diplomă recunoscută la nivel european

La finalul celor 3 ani de studiu, obții o diplomă de calificare de nivel 3, recunoscută la nivel european și care poartă și certificarea operatorului economic care te-a format.

Prioritate la angajre după absolvire

Odată obținută calificarea de nivel 3 și în funcție de performanțele școlare, poți fi angajat direct la operatorul economic care te-a format.

Posibilitatea continuării studiilor

Învățământul dual nu te limitează. Îți poți continua studiile pentru obținerea diplomei de Bacalaureat. Sistemul dual te provoacă să-ți depășești limitele.

Învățământul dual în Sectorul 3

Dezvoltarea sistemului educațional este un deziderat al Primăriei Sectorului 3. După ce a alocat importante resurse materiale și umane pentru modernizarea infrastructurii școlare – prin consolidarea, reabilitarea și dotarea școlilor și a grădinițelor, precum și prin construirea de noi creșe și săli de sport, Primăria Sectorului 3 continuă investiția în educație.

Începând cu anul 2018, Primăria Sectorului 3 a demarat un amplu proces de susținere și dezvoltare a sistemului dual în cadrul liceelor tehnice de pe raza administrativ-teritorială. Astfel au fost susținute investițiile în dezvoltarea bazei materiale a unităților de învățământ și dezvoltarea de parteneriate cu importanți operatori economici din domenii precum HoReCa, Energie, Construcții, sau Auto.

În prezent, în Sectorul 3 al Municipiului București se desfășoară cel mai amplu proiect de învățământ dual din Capitală. Elevii beneficiază de învățământ de calitate în școli dotate la cele mai înalte standarde și de practică de specialitate la companiile partenere.

Restaurant, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”

Cămin elevi, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

Corp ateliere, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

Atelierele ENGIE, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”

thin

Învățământul dual în Sectorul 3

An școlar

2018-2019

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

Operatori economici

6

44

25

15

12

Elevi înscriși

146

312

208

230

250

Clase formate

5

12

8

7

8