Colegiul Tehnic ANGHEL SALIGNY

Prezentare

La 1 septembrie 1966 se înființa „Liceul Industrial de Construcții”. Acesta dispunea de trei săli de clasă și un laborator de fizică, amenajat atât pentru lecții de chimie cât și de biologie, iar instruirea practică se desfășura în atelierele Centrului școlar profesional de construcții-montaj.

În 1976 școala își schimbă numele în „Liceul de Construcții nr. 1”, iar din 1 septembrie 1991 devine „Grupul Școlar Industrial de Construcții Montaj nr. 1”, având cursuri de zi și serale de liceu, școală profesională, școală complementară de ucenici și școală postliceală. Din anul 1991 liceul a școlarizat clase în profilul real și uman. De la 1 septembrie 2009, unitatea și-a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”.

Școala asigură și sustine, prin mijloace specifice moderne, caracterizate prin eficiență și rezultate pozitive de lungă durată, pregătirea profesională a tinerilor, actul pedagogic și didactic înscriindu-se în seria acțiunilor și a activităților menite să confere noilor generații o nouă perspectivă, un orizont promițător și atractiv. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” își propune să îndeplineasca misiunea asumată prin cultivarea spiritului științific, prin susținerea unui învățământ modern, în consens cu noutățile tehnicii și oferta pieței muncii, prin participarea la programe europene și proiecte educative de cooperare și colaborare cu diverși parteneri educaționali și comunitari.


Calificări profesionale în sistem dual

La solicitarea operatorilor economici interesați, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” poate organiza, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3, formarea profesională a elevilor prin sistem dual pentru calificări profesionale de nivel 3 în domeniile: Mecanică, Electric și Construcţii, instalaţii şi lucrări publice.

La Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” învață atât elevi din Municipiul București cât și elevi din alte localități. Aceștia din urmă au posibilitatea de a se caza în căminul școlii, în condiții civilizate și la prețuri accesibile.

DOMENIUL

CALIFICAREA PROFESIONALĂ

Mecanică

  • Sudor
  • Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice

Electric

  • Electrician constructor

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

  • Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
  • Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
  • Dulgher, tâmplar, parchetar

thin

Colegiul Tehnic Anghel Saligny


B-dul. Nicolae Grigorescu nr .12 , Sector 3, București

Tel: 021.340.26.54

Email: anghel_saligny@yahoo.com