Liceul Tehnologic ,,ELIE RADU

Prezentare

Liceul Tehnologic „Elie Radu” a luat ființă în anul 1990 în locația fostului Liceu Industrial nr. 30, prin transferarea bazei materiale și a resursei umane de la Liceul Industrial nr. 18, sub denumirea de Grup Școlar Industrial de Construcții Montaj nr. 3.

După anul 1993 a primit denumirea de Grup Școlar de Construcții „Elie Radu”, denumire sub care a funcționat până în 2001, iar de la această dată s-a numit Grup Școlar de Construcții Montaj „Elie Radu”. Începând cu data de 1 septembrie 2012, unitatea primește denumirea de Liceul Tehnologic „Elie Radu”.

Liceul are în patrimoniu 3 clădiri: cea a școlii, situată în Bulevardul Energeticienilor nr.5, sala de sport – Centrul Sportiv Apollo – situat în Bulevardul Energeticienilor nr. 5 și cea a Atelierelor școală, situată în Bulevardul Energeticienilor nr. 9. Școala încearcă să țină pasul cu cerințele societății moderne, ale pieței muncii, cu normele învățământului european, adaptându-și continuu oferta educațională și îmbunătățind condițiile oferite elevilor.


Calificări profesionale în sistem dual

La solicitarea operatorilor economici interesați, Liceul Tehnologic „Elie Radu” poate organiza, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3, formarea profesională a elevilor prin sistem dual pentru calificări profesionale de nivel 3 în domeniile: Mecanică și Comerț


În cadrul Liceului Tehnologic „Elie Radu” învață atât elevi din Municipiul București cât și elevi din alte localități. Aceștia din urmă au posibilitatea de a se caza în căminul amenajat de Primăria Sectorului 3 în Str. Buchetului nr. 1, în condiții civilizate și la prețuri accesibile.

DOMENIUL

CALIFICAREA PROFESIONALĂ

Mecanică

  • Mecanic auto

Comerț

  • Comerciant vânzător

thin

Liceul Tehnologic „Elie Radu”


B-dul. Energeticienilor nr. 5, Sector 3, București

Tel: 021.346.60.40

Email: grup_scolar_elie_radu@yahoo.com