Liceul Tehnologic ,,THEODOR PALLADY

Prezentare

Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” a luat fiinţă la 1 septembrie 2013 prin fuziunea Liceului Tehnologic „Unirea” cu Liceul Tehnologic nr. 19, promovând un sistem educaţional modern, care corespunde provocărilor şi exigenţelor impuse de piaţa muncii.

Unitatea de învățământ îşi propune să pună la dispoziţia comunităţii oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate în domeniile transporturi rutiere, electronică automatizări şi mecanică cursuri de zi şi serale si, totodată cursuri cu frecvenţă redusă (liceu teoretic – Uman) .

Cu sprijinul Primăriei Sector 3 şi din fonduri extrabugerare au fost mobilate complet: sălile de clasă, laboratoarele, cabinetele, biblioteca, vestiarele sălii de sport, cancelaria și birourile, astfel încât aceste spaţii să corespundă standardelor moderne din învăţământul european. În prezent unitatea cuprinde un număr de 15 săli de clasă, 9 laboratoare, 4 ateliere, o sală de sport şi o sală de fitness, teren de sport, bibliotecă, cabinet medical. Toate sălile de clasă, inclusiv laboratoarele, sunt dotate cu sistem multimedia și video proiector, toate conectate în reţea pentru a avea acces permanent la Internet. În cadrul liceului funcţionează Şcoala de şoferi.


Calificări profesionale în sistem dual

La solicitarea operatorilor economici interesați, Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” poate organiza, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3, formarea profesională a elevilor prin sistem dual pentru calificări profesionale de nivel 3 în domeniile: Mecanică, Electronică automatizări, Electromecanică și Electric.

În cadrul Liceului Tehnologic „Theodor Pallady” învață atât elevi din Municipiul București cât și elevi din alte localități. Aceștia din urmă au posibilitatea de a se caza în căminul amenajat de Primăria Sectorului 3 în Str. Buchetului nr. 1, în condiții civilizate și la prețuri accesibile.

DOMENIUL

CALIFICAREA PROFESIONALĂ

Mecanică

  • Mecanic auto
  • Tinichigiu vopsitor auto
  • Lăcătuș construcții metalice și utilaje industriale
  • Strungar

Electronică automatizări

  • Electronist rețele de telecomunicații
  • Electronist aparate și echipamente

Electromecanică

  • Electromecanic utilaje și instalații industriale

Electric

  • Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice

thin

Liceul Tehnologic „Theodor Pallady”


B-dul. Theodor Pallady nr. 250 , Sector 3, București

Tel: 021.340.30.80

Email: liceul.theodor.pallady@s3.ismb.ro